Hvad ved du egentlig om selskabsskat?

Hvad ved du egentlig om selskabsskat?

19. december 2019 0 Af Redaktionen

Med mindre du selv har drevet virksomhed, eller er ansat hos Skat, så er det nok begrænset hvor meget du ved om selskabsskat i praksis.

Men det er sådan, at virksomheder skal betale skat af deres skattemæssige overskud, og der hvor det adskiller sig fra personskatten, det er hvordan skatten beregnes, fordi du som person bliver beskattet af alle dine indtægter, så beskattes virksomheder kun af deres overskud, som i skrivende stund ligger på 22%.

Hvis der skal betales selskabsskat, så skal selskabet være det der betegnes som en selvstændig juridisk enhed, hvilket vil sige at det skal være registreret som et iversætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Selve betalingen skulle man tro skete når året var omme og der var skabt overblik over om der overhovedet var et overskud, men det skal faktisk afregnes to gange om året, men herudover kan der faktisk indbetales en 3. aconto rate i februar i det kommende år, så virksomheden kan undgå et eventuelt skattesmæk senere.

Når skatten skal beregnes

Et er at skattesatsen er 22% af virksomhedens overskud, noget andet er hvordan du kommer frem til at beregne det eksakte beløb der skal betales, for hvad må du medtage på udgiftssiden for at mindske overskuddet?

Den hurtige forklaring er at virksomhedens overskud beregnes som forskellen mellem virksomhedens indtægter og virksomhedens udgifter, der både indeholder udgifter til løn, husleje, afskrivninger, renter osv.

Er der overskud, så er det 22% af den forskel der skal betales, hvis der derimod er underskud, så skal der ikke betales selskabsskat.

Selve afregningen sker af to rater der fastsættes ud fra virksomhedens eget estimat af det forventede overskud, og i det indeværende år.

Hvis der tidligere har været underskud, så kan du modregne det underskud i fremtidige overskud, det er det der kaldes fremskrivning, og er en medvirkende årsag til at en virksomhed der har kørt med store underskud i en periode, så efterfølgende kan have overskud i en periode – uden at betale skat af det.

Hvornår skal du afregne skatten?

Selskabet fastsætter selv estimat på hvor stort overskud der forventes, og afregningen skal finde sted 20. marts og 20. november, og hvis det er sådan at den dag er en søndag eller en helligdag, så er forfaldsdatoen den efterfølgende dag.

Du kan justere dine rater hvis det viser sig at virksomhedens overskud ser ud til at blive højere eller lavere end forventet, og herudover bruge den 3. aconto rate hvis overskuddet viser sig at være markant større end forventet.

Hvis du driver personligt ejet virksomhed

Hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, så betaler du normalt indkomstskat af dit overskud, dog er det muligt for en personligt ejet virksomhed at gøre brug af kapitalafkastordningen, eller virksomhedsskatteordningen, hvilket minder en del om selskabsskatteordningen.

Fordelen er at det giver mulighed for at modregne underskud i fremtidige overskud, hvilket giver en jævn beskatning hvis der forekommer svingende omkostninger.

Virksomhedsordningen giver herudover den fordel at der er en højere fradragsværdi på renteudgifter i virksomheden, fordi nettorenteudgifterne – i modsætning til dine personlige renteudgifter – er fuldt fradragsberettigede i virksomhedens overskud, lige som alle andre udgifter, det er måske derfor den ordning bruges så flittigt til forældrekøb.